march 9, 2019

Kurs poslovnog engleskog
dalje
Kursevi 
poslovni engleski
Poslovni engleski

Časovi se organizuju po zvaničnim Cambridge, Pearson, Oxford i drugim programima poznatih izdavačkih kuća. 

opŠti engleski
Kurs opšteg engleskog

Kursevi opšteg engleskog se odvijaju od A1 do C2 nivoa.

Konverzacija
Kursevi konverzacije

Kurs konverzacije nudi mogućnost za savladavanje onog što se na redovnom kursu naučilo. 

priprema za ispite

Kursevi za polaganje TOEFL i IELTS ispita

Efikasna priprema za polaganje IELTS i TOEFL ispita sa velikim uspehom.

specijalistički kursevi
Specijalistički kursevi engleskog jezika

Ovi kursevi namenjeni su onima kojima je potreban engleski za neku određenu profesiju npr.. u hotelijerstvu, turizmu, medicini. 

Lekcije
march 9, 2019

Kolokacije u engleskom


march 9, 2019

Frazalni glagoli u engleskom


march 9, 2019

Idiomi u engleskom


march 9, 2019march 9, 2019

Prisvojni pridevi i prisvojne zamenice u engleskom


march 9, 2019Prednosti
poslovni engleski

Kursevi su prilagođeni polazniku


onlajn engleski

Dodatni materijali se prave prema potrebama polaznika


onlajn engleski
Radi se po savremenim programima poznatih izdavača


online engleski
Časovi se zakazuju svaki dan tokom nedelje


email english
Materijali se dobijaju na mejl
poslovni engleski
Časovi se održavaju iz udobnosti Vašeg doma