Raspored časova u pdf formatu – besplatno preuzimanje

Ovde možete preuzeti raspored časova u tri različita stila, jednostavnim klikom na sliku. Prvi deo se iseče (raspored časova), dok se drugi deo štampa prema potrebi i planovima za svaku nedelju kako ne bi propustili ni jedan domaći zadatak . Ti se delovi zatim dodaju na ovaj prvi. Načini na koji se to može uraditi su razni, prema želji učenika.  Raspored časova za subotu i nedelju je dodat ukoliko učenik ide na neke dopunske časove, ili se pak, redovni časovi održavaju vikendom kao nadoknada.

***Ove dokumente nije dozvoljeno postavljanje na drugim sajtovima***

Save

Please follow and like us:

Leave a Reply