Site Loader

Kurs konverzacije engleskog jezika odvija se uz pomoć materijala koji ja obezbeđujem tokom trajanja kursa.

Nivo znanja neophodan za ovaj kurs

Akcenat je na temama koje su vama interesantne. Časovi se prilagođavaju vašem nivou znanja.

Napomena:

Za ovaj kurs neophodan je srednji nivo znanja engleskog jezika (B1) kako bi se konverzacija neometano mogla odvijati na engleskom jeziku.